/ ทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีการประเมินผล

ทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีการประเมินผล

ในกฎหมายที่ทันสมัยมีเช่นระยะ,เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเร็ว ๆ นี้ระยะทางกฎหมายนี้เริ่มมีการใช้บ่อยขึ้นเนื่องจากมีคำถามเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าวได้คุณจำเป็นต้องทราบพื้นฐานทางกฎหมาย

กิจกรรมทางปัญญาเป็นเรื่องพิเศษทิศทางของการทำงานซึ่งผลที่ได้นั้นไม่สามารถรู้สึกหรือตระหนักได้ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับวัตถุวัสดุอื่น ๆ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ทุกอย่างที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าบางอย่างสามารถกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้และในบางกรณีทรัพย์สินทางปัญญาก็มีมูลค่าสูง ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ทางปัญญาบางอย่างของมนุษย์

จากมุมมองทางกฎหมายคำนี้หมายถึงสิทธิทั้งหมดที่บุคคลหรือ บริษัท ทั้งสองมีอยู่ บุคคลหรือ บริษัท นี้ตามลำดับเรียกว่าผู้มีสิทธิครอบครอง เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นที่จะกำจัดทรัพย์สินนี้

ตามที่กล่าวมาแล้วในโลกสมัยใหม่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นค่าบางอย่างเนื่องจากสามารถสร้างรายได้บางครั้งค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องมีการคุ้มครองและความถูกต้องตามกฎหมายในการครอบครองและครอบครองสิทธิในการใช้เพราะแตกต่างจากวัตถุวัตถุกิจกรรมทางปัญญามักไม่สำคัญและสามารถใช้โดยคนอื่นรวมทั้งสำหรับรายได้

การประเมินทางกฎหมายและการกำหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

แนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ผลิตภัณฑ์และเอกสารขั้นพื้นฐานบางประเภทที่ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคล เอกสารเหล่านี้สามารถรับได้หลังจากที่มีการดำเนินขั้นตอนการประเมินผลที่เกี่ยวข้องแล้ว วัตถุประสงค์หลักคือการพยายามประเมินทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวมทั้งด้านวัตถุและความถูกต้องระบุคุณค่าและกำหนดสิทธิให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ในรัสเซียมีมาตรฐานสำหรับการประเมินใด ๆทรัพย์สินของ ICSER ​​ตามที่ประเมินทรัพย์สินทางปัญญา ข้อกำหนดของสมาคมผู้ประเมินราคาแห่งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียรวมทั้งสมาคมผู้ประเมินราคาระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

เรื่องของการประเมินในกรณีนี้คือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงของกิจกรรมสร้างสรรค์ ในฐานะที่ประสบความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคความลับและความรู้ความชำนาญระดับมืออาชีพโครงการออกแบบหนังสือเพลงภาพยนตร์ ฯลฯ ขั้นตอนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดมูลค่าที่เป็นไปได้ในแง่ความสำคัญและผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ

การเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะพิจารณาจากเอกสารพิเศษ สิทธิบัตรกำหนดสิทธิในการเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์และยังให้สิทธิ์ในการใช้สิทธิตามดุลยพินิจและเพื่อรับรายได้ ใบอนุญาตคือเอกสารที่อนุญาตให้มีการดำเนินการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางปัญญาบางประเภทแม้ว่าจะไม่ได้ให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของก็ตาม

ภายใต้ประเภทของผลิตภัณฑ์กิจกรรมสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังสามารถขอรับเครื่องหมายการค้าและแบรนด์เครื่องหมายการค้าคำโฆษณาและอื่น ๆ ได้อีกมากมาย บ่อยครั้งที่พวกเขาจะได้รับการประเมินและจดสิทธิบัตรเพื่อ จำกัด การใช้งานโดยบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นทำงานเมื่อพูดถึงหนังสือเพลงภาพยนตร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทรัพย์สินทางปัญญานี้ทำให้เกิดความขัดแย้งบ่อยที่สุด

</ p>>
อ่านเพิ่มเติม: